Форма за комуникација

Park & Fly

15-тиот км Салоника – Неа Механионас, Терми

Телефон за контакт:
+30 2310 471455

E-mail: info@parkfly.gr

Работно време на службата и продавницата:
Понеделник до недела: 00:00-23:59 (24 часа)