Просторот на Park & Fly е затворен, обезбеден (надгледуван и сминам со помош на видео камери). Автомобилите остануваат заклучени за целото време додека вие сте отсутни и ако имате желба, можете да го понесете клучот со вас.