Анализа на ценовникДневен ценовник

Ценовник за паркирање автомобили

ДЕНОВИ ЦЕНА
1 ден 5€
2 дена 10€
3 дена 14€
4 дена 18€
5 дена 22€
6 дена 26€
7 дена 30€
8 дена 32€
9 дена 34€
10 дена 36€
11 дена 38€
12 дена 40€
13 дена 42€
14 дена 44€
Од 15иот ден се до 30иот ден 1€/ден

Ценовник за паркирање на моторцикли

ДЕНОВИ ЦЕНА
1 ден 5€
2 дена 10€
3 дена 12€
4 дена 14€
5 дена 16€
6 дена 18€
7 дена 20€
8 дена 21€
9 дена 22€
10 дена 23€
11 дена 24€
12 дена 25€
13 дена 26€
14 дена 27€
Од 15иот ден се до 30иот ден 0,5€/ден

За долг период на паркирање, ве молиме да не контактирате.