Паркиралишни простор компаније Park & Fly је затворен и наткривен и обезбеђен (под назором и покривен безбедносним камерама). Аутомобили су закључани сво време вашег одсуствовања, а ако желите кључеве можете и да понесете са собом.