Искусни возачи вработени во Park & Fly водат грижа за вашиот превоз со модерни минибуси во наша сопственост до и од Аеродромот Македонија, без дополнителни трошоци, 24 часа на ден, и седум дена во неделата.