Анализа на ценовникДневен ценовник

Ценовник за паркирање автомобили

ДЕНОВИ ЦЕНА
1 ден 10€
2 дена 15€
3 дена 18€
4 дена 21€
5 дена 24€
6 дена 27€
7 дена 30€
8 дена 32€
9 дена 34€
10 дена 36€
11 дена 38€
12 дена 40€
13 дена 42€
14 дена 44€
Од 15иот ден се до 30иот ден 1€/ден

Ценовник за паркирање на моторцикли

ДЕНОВИ ЦЕНА
1 ден 10€
2 дена 15€
3 дена 17€
4 дена 19€
5 дена 20€
6 дена 21€
7 дена 22€
8 дена 23€
9 дена 24€
10 дена 25€
11 дена 26€
12 дена 27€
13 дена 28€
14 дена 29€
Од 15иот ден се до 30иот ден 1€/ден

За долг период на паркирање, ве молиме да не контактирате.