Ανάλυση τιμολόγησηςΤιμοκατάλογος ανά ημέρα
 • 1η ημέρα
 • 10€

  (Ολοήμερη στάθμευση, δηλ. στάθμευση που δεν ξεπερνά τις 24 ώρες)

 • 2η ημέρα
 • 5€

 • Η χρέωση στη 2η ημέρα γίνεται ανά ώρα (0,21€ / ώρα), δηλ. 24 Χ 0,21€ = 5€
 • Σύνολο 2ης ημέρας -> 15€
 • 3η, 4η, 5η, 6η, 7η ημέρα
 • 4€ / ημέρα

 • Στο διάστημα από την 3η ως την 7η ημέρα η χρέωση γίνεται ανά ώρα (0,1666€ / ώρα)
 • Σύνολο 1ης εβδομάδας -> 35€
 • 8η – 14η ημέρα
 • 2€ / ημέρα

 • Στο διάστημα αυτό η χρέωση γίνεται ανά ώρα (0,08 / ώρα)
 • Σύνολο 2ης εβδομ. -> 14€
 • 2 εβδομάδες
 • 49€

 • Από την 15η εώς την 19η η χρέωση γίνεται 2€/ημέρα
 • 1 μήνας
 • 70€

 • Από την 20η εώς την 30η η χρέωση γίνεται 1€/ημέρα
 • Σύνολο 30 ημερών -> 70€

Τιμοκατάλογος Parking Αυτοκινήτων

ΗΜΕΡΕΣ ΤΙΜΗ
1 ημέρα 10€
2 ημέρες 15€
3 ημέρες 19€
4 ημέρες 23€
5 ημέρες 27€
6 ημέρες 31€
7 ημέρες 35€
8 ημέρες 37€
9 ημέρες 39€
10 ημέρες 41€
11 ημέρες 43€
12 ημέρες 45€
13 ημέρες 47€
14 ημέρες 49€
Από την 15η ημέρα έως την 19η ημέρα 2€/ημέρα
Από την 20η ημέρα έως την 30η ημέρα 1€/ημέρα

Τιμοκατάλογος Parking Μοτοσυκλετών

ΗΜΕΡΕΣ ΤΙΜΗ
1 ημέρα 10€
2 ημέρες 15€
3 ημέρες 17€
4 ημέρες 19€
5 ημέρες 20€
6 ημέρες 21€
7 ημέρες 22€
8 ημέρες 23€
9 ημέρες 24€
10 ημέρες 25€
11 ημέρες 26€
12 ημέρες 27€
13 ημέρες 28€
14 ημέρες 29€
Από την 15η ημέρα έως την 30η ημέρα 1€/ημέρα

Για μακροχρόνια στάθμευση παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.