Ο χώρος της Park & Fly είναι περιφραγμένος, φυλασσόμενος (παρακολουθείται και βιντεοσκοπείται από κάμερες ασφαλείας). Τα αυτοκίνητα παραμένουν κλειδωμένα καθόλη τη διάρκεια της απουσίας σας και το κλειδί μπορείτε να το πάρετε μαζί σας, εφόσον επιθυμείτε.